Eksaardserijweg 249041 Oostakker

FAIRPLAY CODE

LEDEN

 1. Bij het betreden en verlaten van de dojang : groeten. In de dojang : discipline. Tenzij uitzonderlijk en mits toestemming van de instructeur : de dojang niet verlaten tijdens de les. Idem voor drinken tijdens de training.
 2. Zich steeds omdraaien wanneer de kledij of gordel (ti) in orde wordt gebracht.
 3. Men komt op elke training op tijd!!! Indien men te laat is, deelt men de reden mee aan de instructeur en men verontschuldigt zich (eerst groeten!).
 4. Zijn er problemen met bepaalde oefeningen, …, zeg het dan. De instructeur is er om jullie te helpen. Wij hebben liever studenten die een bepaalde oefening niet kunnen, maar het toch proberen dan leerlingen die het wel zouden kunnen, maar het zelfs niet proberen. (Train voor jezelf, niet voor ons!)
 5. Elke kwetsuur dient onmiddellijk aan de trainer te worden medegedeeld.
 6. In de dojang heerst er discipline en wordt er naar de instructeur geluisterd.
 7. Is er een training bezig en moet je wachten vooraleer zelf te starten, wacht dan in stilte aan de kant.
 8. Gedurende de training verlaat niemand de dojang zonder de toelating van de trainer.
 9. In de dojang heerst stilte!!! Natuurlijk mag er eens iets gezegd worden, maar als de instructeur oordeelt dat het genoeg is, dan moet het onmiddellijk gedaan zijn.
 10. Taekwon-do is een krijgskunst. Een bloedneus, blauwe plek of andere kwetsuren zijn niet uitgesloten, alhoewel ernstige verwondingen zeldzaam zijn. Alhoewel zelfcontrole heel belangrijk is, kan iedereen al eens “een foutje” hebben. Wees sportief en blijf kalm (zelfbeheersing is één van de pijlers van taekwondo!).
 11. U zult nooit uw tegenstander ophitsen, hem ook niet uitschelden of beledigen.
 12. U toont respect voor de dojang, de lesgever en de partner.
 13. Wij zijn een club waar waarden voorop staan. Daden die indruisen tegen de algemene moraal, extreme gedachtengoed en grensoverschrijdend gedrag worden niet getolereerd. Uitsluiting is mogelijk op basis van verdenking.

OUDERS

 1. Je kind moet op tijd op de training/wedstrijd zijn, help daar ook aan mee.
 2. Kinderen sporten voor hun plezier, niet voor dat van jou. Schat het niveau van je kind naar waarde.
 3. Accepteer de beslissingen van de trainer en deel je mening constructief mee indien je niet akkoord gaat, en dit liefst na de training en onder 4 ogen.
 4. Leer je kind dat inzet en eerlijkheid belangrijker zijn dan winnen. Sporten en plezier staan centraal.
 5. Erken de waarde en het belang van (vrijwillige) trainers. Zij investeren hun tijd en kennis om het sporten van jouw kind mogelijk te maken.
 6. Spreek je kind aan als het onrespectvol omgaat met het materiaal, teamgenoten, de trainer, tegenstanders of anderen.
 7. Ouders oordelen niet, ze ondersteunen. Aan 1 trainer heeft je kind immers ruimschoots voldoende.

Foto

HUISHOUDELIJKE REGELS

 1. Het dragen van uurwerken, ringen, oorbellen, polsbandjes, piercings, … is verboden om kwetsuren te vermijden.
 2. Er wordt niet gegeten in de dojang, en kauwgom is niet toegelaten tijdens de trainingen.
 3. Let op persoonlijke hygiëne (handen en voeten gewassen, nagels kort geknipt, propere dobok,….) en op kledij (dobok en gordel, of dobokbroek, gordel en chon-ji t-shirt nieuw). Geen andere t-shirten, geen felle kleuren/opdruk.
 4. Niet tegen de muur leunen of gaan zitten tenzij het door de instructeur wordt gevraagd.
 5. Foto’s die genomen worden tijdens training of wedstrijden van de leden, mogen steeds op de website van Taekwondo Sportschool Chon-Ji geplaatst worden.
 6. Elke kwetsuur dient onmiddellijk aan de trainer te worden medegedeeld.
 7. In de dojang heerst er discipline en wordt er naar de instructeur geluisterd.
 8. Er wordt getraind, niet gespeeld of gebabbeld!! Gebeurt dit toch, dan wordt de persoon in kwestie gewaarschuwd, eventueel met strafoefeningen. Is er geen verbetering, dan zullen wij genoodzaakt zijn deze persoon 2 weken te schorsen (geen deelname aan de trainingen om de anderen niet langer te storen). Is het probleem van blijvende aard, dan wordt overgegaan tot 1 maand schorsing met als gevolg dat bevordering wordt geweigerd.
Bij het niet naleven van deze regels kan er tot schorsing worden overgegaan.