De jeugdwerking is een van de belangrijkste aspecten de Taekwon-Do wereld. Onze jeugd is onze toekomst, dus belangrijk om in hen te investeren… Met de verschillende trainers wordt er hier een bijna persoonlijk traject gekozen, zodat de juiste groei aan elk kind wordt toegewezen. Ondertussen wordt er gekeken naar het recreatieve pad of het competitieve pad dat het kind eventueel kan inslaan in de toekomst en wordt de basis verstevigd om gelijk welke weg te kiezen…